wabinttervia

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה, מכיוון שעלויות הדיור הן אך ורק במאזן העובדים. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות בונוסים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית שירותי ליווי – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחותינו מספקים שירותים באופן בלעדי את הנכס הטוב ביותר. רק גישה זו נותנת כוח לפתח שיתוף פעולה ארוך קו, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top